Българският каталог за текстил

Каталог за шивашки фирми, текстилни производители и търговци на дрехи и обувки.

С какво се занимава повереникът – адвокат София

Повереникът и каква роля има той в наказателните дела. Наказателното право разглежда обществените отношения, които се създават по повод на извършено престъпление по българския Наказателен кодекс (НК). Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) урежда процесуалните отношения, които възникват в тази насока. Една от важните правни фигури в НПК е именно повереникът. Кой е той, с какво се занимава и в кои случаи имаме нужда от такъв, следва да разберете в следващите редове.

Каква е ролята на повереникът, когато има пострадал от престъплението

В наказателния процес обвиняемият (или подсъдимият) се ползват със защита от защитник. Пострадалото лице обаче или ощетеното юридическо лице могат да се ползват от юридическата помощ на повереник. Това е фигурата в наказателния процес, която се занимава със защитата на интересите на лицата, които са претърпели вреди от извършеното престъпление.

Повереникът всъщност е процесуалният представител на следните страни в наказателния процес – частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец, граждански ответник или пострадалия. Последните са страни, които имат права в наказателния процес, които произтичат именно от наличието на вреди в тяхната правна сфера, породени от извършеното престъпно деяние.

Повереникът действа само по пълномощно (договор за мандат и упълномощаване) затова се нарича още пълномощник. Той може да бъде привлечен по делото във всеки един момент, след като бъде конституирана съответната страна, чиито интереси той ще представлява. Ако търсите адвокат, който да ви представлява в такъв случай, може да се обърнете към адвокатите от sofialawyer.bg.

Повереник може да бъде професионален адвокат или близък на пострадалия от кръга, очертан в НПК. Сами разбираме, че най-добре е да се разчита на истински професионалист, за да бъдат защитени правата ни по наистина ефективен начин.

В кои случаи има нужда от повереник – адвокат наказателно право София

Във всеки случай, в който е налице съмнение за извършено спрямо нас престъпление, е добре да се обърнем към добър адвокат наказателно право. Най-малкото той ще ни разясни дали извършеното може да се квалифицира като престъпление. Другият аспект, който е от особено значение тук е дали са налице вредни последици за нас и съответно дали може да се търси обезщетение за претърпените от нас вреди.

В тази насока значение има и дали разполагаме с доказателства за причинените вреди и дали е възможно да се снабдим с такива.

Също така адвокат наказателно право София би могъл да ни помогне с подаването на частна тъжба пред съда, когато става въпрос за частно престъпление като обида или клевета, лека телесна повреда и други подобни.

Ако търсите наистина добър адвокат наказателно право София, sofialawyer.bg е място, на което може да откриете истински специалисти с опит, сформиран с множество спечелени дела в областта.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори