ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. В каталога BGtextile.eu се публикува информация за физически лица и фирми, които упражняват своята дейност в областта на текстилната промишленост.

2. С доброволното си посещение на BGtextile.eu считаме, че сте запознати и съгласни с настоящите условия за ползване.

3. Използването на BGtextile.eu от посетителите на сайта е напълно безплатно!

4. Участието в BGtextile.eu е безплатно, освен в случаите, при които се изисква заплащане за определено допълнително предимство или функционалност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BGTEXTILE.EU:

1. Екипът на BGtextile.eu има право да извършва по всяко време промени – цялостни или частични, в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.

2. Екипът на BGtextile.eu има право да не публикува предоставена информация, ако прецени, че тази информация е невярна, неточна, нарушава чужди права или законоустановени или морални норми.

3. BGtextile.eu не носи отговорност за настъпили вреди вследствие използването на сайта, не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които BGtextile.eu има хипервръзки, както и не носи отговорност за възприемането и интерпретирането на информацията, съдържаща се в BGtextile.eu.

4. BGtextile.eu не носи отговорност за възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта, за възникнали смущения и технически проблеми, които възпрепятстват използването на предоставените услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

1. Използването на информацията, която се съдържа в BGtextile.eu, е доброволно за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията на носителя на авторското право по Закона за авторско право и сродни права.

2. Всяка фирма, която попада в тематичната област на BGtextile.eu, има право да участва в каталога, като изпрати необходимата информация посредством контактната форма в сайта.

3. Фирмите нямат право да изпращат за публикуване информация, която нарушава морални или законоуставени норми, както и информация, нарушаваща чужди права.

4. В случай на несъгласие с политиката или с общите условия на BGtextile.eu, както и с начина, по който се представя информацията за нея в сайта, всяка фирма може да прекрати своето участие в каталога, но без право на каквато и да е компенсация за това.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Основната цел на BGtextile.eu е да информира посетителите на сайта и да създаде нови бизнес възможности за фирмите, участващи в сайта.

2. Информацията, която се намира на BGtextile.eu, е предоставена доброволно от фирмите, за които се отнася, или е публикувана в каталога от публичното интернет пространство.

3. Екипът на BGtextile.eu особено държи на спазването на действащото законодателство на Република България и не желае да нарушава чужди права. В тази връзка Ви молим при възникнали недоразумения и основателни претенции незабавно да се свържете с нас посредством контактната форма!

4. Всички графични и други изображения, картинки, банери, текстове и всяка друга информация са собственост на BGtextile.eu или на наши партньори, обект са на авторско право и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Използването, копирането и възпроизвеждането на информация и данни, както и на която и да е част от съдържанието на интернет сайта, изисква предварителното съгласие на BGtextile.eu или на нашите партньори!