БОТО – Браншова организация за текстил и облекло

Това е регионално сдружение на фирми от Югозападна България. Целта и задачите пред организацията са защита правата и интересите на членовете, развитие на сътрудничество в региона, популяризиране на дейността, организиране на семинари и конференции.