БОТО – Браншова организация за текстил и облекло

Това е регионално сдружение на фирми от Югозападна България. Целта и задачите пред организацията са защита правата и интересите на членовете, развитие на сътрудничество в региона, популяризиране на дейността, организиране на семинари и конференции.

 

Българска Модна Асоциация

Българска Модна Асоциация е сдружение с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на българските фирми, работещи в сферата на модата, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и модната индустрия.