С какво се занимава повереникът – адвокат София

Повереникът и каква роля има той в наказателните дела. Наказателното право разглежда обществените отношения, които се създават по повод на извършено престъпление по българския Наказателен кодекс (НК). Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) урежда процесуалните отношения, които възникват в тази насока. Една от…