crm sistemiОписание на най-ранните публикации по маркетинг на взаимоотношенията и по управление на взаимоотношенията с клиентите в специализирани маркетингови издания:

Година Списание Заглавие Автор
1 1994 Journal of Marketing Management Близо до потребителя! E ли това в действителност взаимоотношение? Джеймс Барнс
2 1994 Journal of Marketing Management Маркетинг на взаимоотношенията: обратно към основите? Адриан Палмър
3 1995 Journal of Marketing Дългосрочни взаимоотношения между производител – доставчик: действително ли носят резултати на доставчиците? Манохар Калвани и Наракесари Нараяндас
4 1996 European Journal of Marketing Потребителите като съ-производители Солвейг Уикстрьом
5 2001 Journal of Database Marketing ERP подхода: интегриране на кол центровете с потребителската информация Майкъл Мелтцер
6 1993 Journal of Direct Marketing Въпроси на взаимоотношенията при създаването на потребителски бази данни Лиса Петрисън и Пол Уонг
7 1994 Journal of Business and Industrial Marketing Партниране с клиентите Дан Дън – син и Клод Томас
8 1996 Journal of Consumer Marketing Използването на кредити в търговските обекти на дребно и маркетингът на взаимоотношенията Нита Падър и Рей МакАлистър
Обобщеният резултат от теоретичния обзор на тези публикации показват, че първоначално погледът е бил фокусиран върху отделни елементи и тактически действия по изграждането на взаимоотношенията с клиентите. Като частите в един пъзел, в по-ранните публикации се откриват само отделни елементи от цялостната концепция, едва по-късно след 2000 г. може да бъде открито в заглавията на статии, студии и монографии понятието CRM. В таблица 2 са представени данни за броя на публикациите в наблюдаваните издания, които са пряко свързани със CRM проблематиката. Изборът на изданията, подлежащи на теоретичен анализ e направен въз основа на следните няколко цели:

    • да се прегледа издание на североамериканска маркетингова организация (Journal of Marketing);
    • да се прегледа издание на европейска маркетингова организация (European Journal of Marketing);
    • да се прегледа издание насочено към потребителския маркетинг (Journal of Consumer Marketing);
    • да се обхване издание, насочено към индустриалния маркетинг (Journal of Business and Industrial Marketing)]
    • да се обхванат издания, пряко свързани с предшестващите идеи на CRM (Journal of Database Marketing Journal of Direct Marketing)

Показана е динамиката на относителните дялове на статиите, които са пряко свързани с концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите в рамките на всяко едно от наблюдаваните списания. Степента на включване на проблемите в областта на CRM в съдържанието на отделните списания е политика на неговата редакционна колегия. Подобна е и тенденцията относно непрекъснатото засилване на интереса в специализираните среди към разглежданата проблематика. Той обхваща много разнообразни аспекти на управлението на взаимоотношенията с клиентите, както и разнообразни измервателни и аналитични техники и процедури

https://bgtextile.eu/wp-content/uploads/2017/08/crm-sistemi.pnghttps://bgtextile.eu/wp-content/uploads/2017/08/crm-sistemi-150x150.pngadminСтатииОписание на най-ранните публикации по маркетинг на взаимоотношенията и по управление на взаимоотношенията с клиентите в специализирани маркетингови издания: Година Списание Заглавие Автор 1 1994 Journal of Marketing Management Близо до потребителя! E ли това в действителност взаимоотношение? Джеймс Барнс 2 1994 Journal of Marketing Management Маркетинг на взаимоотношенията: обратно към основите?...Каталог за шивашки фирми, текстилни производители и търговци на дрехи и обувки.