Агенция„Митници“ е структурирана през 2019 г. в Централно митническо управление и 5 териториални дирекции:

•ТД Тракийска,

•ТД Югозападна,

•ТД Дунавска,

•ТД Северна морска,

•ТД Южна морска.

Преди промените , съществуващи са агенции митници на „АерогараСофия“, в Бургас, Варна, Лом, АМ Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.

Териториалните дирекции са административни звена в структуратана Агенция „Митници“.Териториална дирекция „Тракийска“ обхваща територията на Митница Пловдив, която се закривана 7.01.2019 г. , а териториалното й управление остава на адрес: гр. Пловдив, ул.”Кукленскошосе” №32 п.к. 4004 (в сградата на бившата Митница Пловдив).Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове и включва :Митническо бюро Казанлък , Митнически пункт Летище Пловдив          Митническо бюро Пазарджик , Митническо бюро Свободна зона Пловдив, Митническо бюро Смолян, Митническо бюро Карлово, Митническо бюро Стара Загора, Митническо бюро Радиново, Митническо бюро Свиленград , Митническо бюро Кърджали, Митническо бюро Хасково.

След всички промени настъпили през последната година все повече търговци и превозвачи тръдно успяват да проследят как тяхната работа през тези звена да мине безпроблемно и точно спрямо закона и административните промени. Поради тази причина много от тхя предпочитат да се обърнат към специалнизирани агенции, които да им помогнат за успешното преминаване, транспортиране и съхранение на стоки. В рамките на ТД „Тракийска“ ( бивша Агенция митници Пловдив), компания „Униспед инс” ЕООД предлага своите услуги, сред които са : митническо посредничество, временен, митнически и свободен склад, ,ревоз на комплексни и групажни товари по шосе, железница и море, претоварвания от и за Близкия Изток и Централна Азия, международна автомобилна спедиция, зaстрахователни услуги. Качественото комплексно митническо обслужване и представителство, международна спедиция, логистика и транпорт , които предоставя „Униспед инс” ЕООД, могат да помогнат на да спестите от времето и парите си. Освен с техния опит и професионалната подготовка на служителите и качеството на предлагания продукт,  те са завоювали доверието на клиентите си  с дискретността си и високата коректна работна ангажираност.

https://bgtextile.eu/wp-content/uploads/2019/03/Агенция-Митници-Пловдив.jpghttps://bgtextile.eu/wp-content/uploads/2019/03/Агенция-Митници-Пловдив-150x150.jpgadminСтатииАгенция„Митници“ е структурирана през 2019 г. в Централно митническо управление и 5 териториални дирекции: •ТД Тракийска, •ТД Югозападна, •ТД Дунавска, •ТД Северна морска, •ТД Южна морска. Преди промените , съществуващи са агенции митници на 'АерогараСофия', в Бургас, Варна, Лом, АМ Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. Териториалните дирекции са административни звена в структуратана Агенция „Митници“.Териториална дирекция...Каталог за шивашки фирми, текстилни производители и търговци на дрехи и обувки.